27 februari

Grammatiktest: substantiv (tom s 5) i ”sas 1 grammatik”

Vi går igenom föregående veckas läsförståelseprov samt diskuterar novellerna och språklig variation (dialekt, kronolekt etc).

Läxa: Du skall hålla ett informerande tal inom temat ”Mina tvåspråkliga erfarenheter”.

– talet skall vara två till fyra minuter långt och du skall använda PowerPoint med bilder.

-innehåll: informera klassen om likheter och skillnader mellan ditt modersmål och svenskan. Du kan berätta om språkfamiljer, grammatik, skillnad mellan tal- och skriftspråk och egna erfarenheter (använd gärna självbiografin). Referera till minst en extern källa.

Fundera på intresseväckande inledning/avslutning och hur du kan använda PowerPointen på ett effektivt sätt!

OBS: använd stödord! Läs inte innantill!

20 februari

Vi tränar på ett gammalt nationellt prov, troligen tar det hela lektionen.

Läxa nr 1: Om du själv får bestämma – vad vill du att vi skall träna på i kursen sas 1? Läsa en bok? Grammatikläxor? Mer test av olika slag? Analysera en film? Skriv några förslag!

Läxa nr 2: Renskriv självbiografin och skicka in tillsammans med dina förslag till henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se. Skriv reflekterande och använd begrepp som kodväxling, majoritetsspråk, minoritetsspråk, modersmål, flerspråkig, flytande och etnolekt.

Läxa nr 3: titta i de tre novellerna igen och skriv en lista på 20 ord. Citera orden, beskriv vilken ordklass de tillhör och förklara vad ordet betyder. Skicka in tillsammans med självbiografin. Reflektera lite över språket och orden som du beskrivit. Skriv några personliga, reflekterande meningar om hur du uppfattar det svenska språket!

Ex a: ”Han kysste henne varligt på kinden” Varligt är adverb, och finns även som adjektiv ”varlig”. Det betyder ”försiktigt”.

Ex b: ”Hon svalde en snyftning”. Svalde är preteritum och i presens heter det sväljer. Mamma kan säga: ”vill du svälja maten nu” till sitt barn.

Kunskapskrav för sas 1: (pdf)

13 februari

Vi kommer att skriva en insändare med referat på lektionen. Ta med din egen dator!

-Läs om insändare på s 178-179

-Läs om referat på s 135-138

Läs tre noveller hemma och skicka in frågesvaren till henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se

Skriv 1-2 A4

1. ”Den första kärleken” s 66-67. Besvara frågorna på s 67

2. ”Min son blir inte snickare” s 124-129. Besvara frågorna på s 129

3. ”Att döda ett barn” s 190-192. Besvara frågorna på s 192