vecka 16

Här kommer ett lösningsförslag på coronauppgiften från vecka 13 som du kan titta på:

Vi träffas i matsalen på Strömstads gymnasium. Passar tiden kl 10.00 på fredag? Skicka ett mail till henrik.hammar@stromstad.se och bekräfta.

Vi träffas och diskuterar kursen och inlämningar. Ligger du på godkänd nivå? Eller måste du förbättra dina resultat?

OBS kursen slutar den 4 juni!

Planering för v 15

Torsdagen den 9 april Här kommer ett test. Det handlar om personliga pronomen och om reflexiva pronomen. Du kan förbereda dig genom att studera s 30-34 i ”Sas 1 grammatik”.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Vhpi_EFT10-1ZOseWBcki8oelTWGWO5AjcVgLckBuTJURFZQOFVaSFhTMTNINk83Mjc0OUhDQkhTUy4u

Veckans läxa blir att skriva en argumenterande text där du ska referera. Du kan ladda ned uppgiften här:

skicka in till: henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se

Planering för v 14

Torsdagen den 2 april Här kommer ett grammatiktest. Du kan förbereda dig genom att läsa och göra övningarna på s 25-29 i ”Sas 1 grammatik”. Testet handlar om transitiva och intransitiva verb.

Klicka på länken och gör testet:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Vhpi_EFT10-1ZOseWBcki8oelTWGWO5AjcVgLckBuTJUREdGTk1RWktSNVlENjhXMFVISDRRT0NMSS4u

Veckans läxa: skriv en utredande text. Skriv så långt du kan. Det är bra om du kan lämna in den senast på fredag. Du kan ladda ned uppgiften här:

Planering för v 13

Se till att du lämnat in alla uppgifter – inklusive reportaget. Om du inte har gjort ditt föredrag än så kan du spela in din röst direkt i PowerPoint och maila det till mig. Annars kan du spela in ditt föredrag på annat sätt (i datorn eller i något annat program) och maila det…

TEST! TEST! TEST! TEST! TEST!TEST!TEST!TEST!TEST!TEST!TEST!TEST!TEST!TEST!

Torsdag den 26 mars Här kommer ett test som du kan göra på datorn. det handlar om passiva verb. Klicka på länken!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Vhpi_EFT10-1ZOseWBcki8oelTWGWO5AjcVgLckBuTJURUIxTUFaREcxVUU4RVc1SUcyVU5PNEFKUC4u

Du kan träna själv i häftet ”Sas 1 grammatik” på sid 22-24. Här är facit till de sidorna:

Utredande text ska vi också träna på. Du kan förbereda dig genom att ladda ned och läsa detta:

Veckans läxa: skriv en utredande text baserad på tre olika artiklar som du kan ladda ned härunder.

Vilken påverkan kommer coronainfluensan att ha? Vart är samhället på väg? Presentera det som står i de tre olika artiklarna. Diskutera kort vad som står i dem mot bakgrund av samhällets situation.

Du måste ha med inledning och avslutning och förstås referat.

Skicka in din utredande text till:

henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se

5 mars

Läxa: Vi läser novellen ”Samvetet” (s 76-80) av Ana Maria Matutes – en lite modernare novell – och gör en novellanalys av den. Se sid 100-101 i den gula boken om hur man gör. Skriv reflekterande, helst 2 A4-sidor, storlek 12. Kunskapskraven kan du titta på här nedanför. Kontrollera att du skrivit om alla punkter!

Skicka in novellanalysen till: henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se

Vi tränar på referat på lektionen

Grammatiktest: verb (tom s 15) i ”sas 1 grammatik”)

27 februari

Grammatiktest: substantiv (tom s 5) i ”sas 1 grammatik”

Vi går igenom föregående veckas läsförståelseprov samt diskuterar novellerna och språklig variation (dialekt, kronolekt etc).

Läxa: Du skall hålla ett informerande tal inom temat ”Mina tvåspråkliga erfarenheter”.

– talet skall vara två till fyra minuter långt och du skall använda PowerPoint med bilder.

-innehåll: informera klassen om likheter och skillnader mellan ditt modersmål och svenskan. Du kan berätta om språkfamiljer, grammatik, skillnad mellan tal- och skriftspråk och egna erfarenheter (använd gärna självbiografin). Referera till minst en extern källa.

Fundera på intresseväckande inledning/avslutning och hur du kan använda PowerPointen på ett effektivt sätt!

OBS: använd stödord! Läs inte innantill!

20 februari

Vi tränar på ett gammalt nationellt prov, troligen tar det hela lektionen.

Läxa nr 1: Om du själv får bestämma – vad vill du att vi skall träna på i kursen sas 1? Läsa en bok? Grammatikläxor? Mer test av olika slag? Analysera en film? Skriv några förslag!

Läxa nr 2: Renskriv självbiografin och skicka in tillsammans med dina förslag till henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se. Skriv reflekterande och använd begrepp som kodväxling, majoritetsspråk, minoritetsspråk, modersmål, flerspråkig, flytande och etnolekt.

Läxa nr 3: titta i de tre novellerna igen och skriv en lista på 20 ord. Citera orden, beskriv vilken ordklass de tillhör och förklara vad ordet betyder. Skicka in tillsammans med självbiografin. Reflektera lite över språket och orden som du beskrivit. Skriv några personliga, reflekterande meningar om hur du uppfattar det svenska språket!

Ex a: ”Han kysste henne varligt på kinden” Varligt är adverb, och finns även som adjektiv ”varlig”. Det betyder ”försiktigt”.

Ex b: ”Hon svalde en snyftning”. Svalde är preteritum och i presens heter det sväljer. Mamma kan säga: ”vill du svälja maten nu” till sitt barn.

Kunskapskrav för sas 1: (pdf)

13 februari

Vi kommer att skriva en insändare med referat på lektionen. Ta med din egen dator!

-Läs om insändare på s 178-179

-Läs om referat på s 135-138

Läs tre noveller hemma och skicka in frågesvaren till henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se

Skriv 1-2 A4

1. ”Den första kärleken” s 66-67. Besvara frågorna på s 67

2. ”Min son blir inte snickare” s 124-129. Besvara frågorna på s 129

3. ”Att döda ett barn” s 190-192. Besvara frågorna på s 192