27 februari

Grammatiktest: substantiv (tom s 5) i ”sas 1 grammatik” Vi går igenom föregående veckas läsförståelseprov samt diskuterar novellerna och språklig variation (dialekt, kronolekt etc). Läxa: Du skall hålla ett informerande tal inom temat ”Mina tvåspråkliga erfarenheter”. – talet skall vara två till fyra minuter långt och du skall använda PowerPoint med bilder. -innehåll: informera klassenFortsätt läsa ”27 februari”

13 februari

Vi kommer att skriva en insändare med referat på lektionen. Ta med din egen dator! -Läs om insändare på s 178-179 -Läs om referat på s 135-138 Läs tre noveller hemma och skicka in frågesvaren till henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se Skriv 1-2 A4 1. ”Den första kärleken” s 66-67. Besvara frågorna på s 67 2. ”Min son blirFortsätt läsa ”13 februari”

7 februari

skicka in insändare till : henrik.hammar.strogy@analys.urkund.se träna på orden på s 24 och sidan 46. Koncentrera dig på verben. Välj tio verb, förklara dem kort och gör meningar med dem. Skicka in dina tio meningar! Ex: underlätta. Det ordet betyder ungefär att hjälpa. Det underlättar för mig om du skickar in läxan senast på onsdagFortsätt läsa ”7 februari”